Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

ДНК ТЕСТОВЕ И ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ

По всяка възложена задача се изготвя ДНК експертиза от специалист, одобрен за вещо лице от съдилищата в Република България.

Всички установени ДНК профили са съвместими с националната ДНК база данни, поддържана от НИКК – МВР, и базите данни на другите европейски страни, САЩ и Канада.

ДНК профилите могат да бъдат проверени във всяка криминалистическа  или съдебно-медицинска лаборатория, прилагаща стандартите на ENFSI за идентификация на хора.

ДНК ТЕСТ И ЕКСПЕРТИЗА

ЦЕНА БЕЗ ДДС

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

 

Бащинство / майчинство
/2 или 3 лица, 15 ДНК маркера/

600.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Бащинство / майчинство
/4 лица, 15 ДНК маркера/

800.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

ДНК профил от обект, съдържащ  човешки биологичен материал /1 проба/

400.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Биологично родство по майчина линия
/2 лица, секвениране на мтДНК/

800.00 лв.

20 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Биологично родство по бащина линия
/2 лица, 17 ДНК маркера – У хромозома/
само за лица от мъжки пол

800.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Доказване на идентичност на материал от хистологичен препарат с пациент
/2 проби/

550.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Тройна ДНК експертиза – бащинство/майчинство
/3 лица, 15 ДНК маркера/

800.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Индивидуален профил
/1 лице, 15 ДНК маркера/

300.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Профил по У-хромозома
/1 лице, 17 ДНК маркера/

400.00 лв.

до 10 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Доказателствен тест за човешка сперма, слюнка или кръв
/1 проба, хроматографски анализ/

100.00 лв.

5 работни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Защита на ДНК експертиза в съдебно заседание
/1 експерт, за населени места, които се намират на повече от 50 км от гр. София/

125.00 лв.

за защита на ДНК експертиза по делегация в СРС не се дължи такса

 

 

 

Консултация по ДНК експертизи
/за 1 час/

50.00 лв.

само за документи, които не са издадени от Проген ООД

 

 

 

ЗАПЛАЩАНЕ

По банков път до Проген ООД

банка: Уникредит Булбанк АД – гр. София

Сметка в лева: BG98UNCR70001521204977

банков код: UNCRBGSF

 

В брой на място в лаборатория Проген ООД

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ДНК ЕКСПЕРТИЗИ

По всяка възложена задача се изготвя ДНК експертиза от специалист, одобрен за вещо лице от съдилищата в Република България.

Всички установени ДНК профили са съвместими с националната ДНК база данни, поддържана от НИКК – МВР, и базите данни на другите европейски страни, САЩ и Канада.

ДНК профилите могат да бъдат проверени във всяка криминалистическа  или съдебно-медицинска лаборатория, прилагаща стандартите на ENFSI и INTERPOL за идентификация на хора.

ЕКСПЕРТИЗА

ЦЕНА С ДДС

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

 

Инкриминиран биологичен материал
/1 проба, 15 ДНК маркера/

360.00 лв.

до 25 календарни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Три обекта за изследване
/1 експертиза, 15 ДНК маркера, включително идентификация на труп/

972.00 лв.

до 25 календарни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Пет обекта за изследване
/1 експертиза, 15 ДНК маркера/

1 620.00 лв.

до 25 календарни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Секвениране на митохондриална ДНК
/1 проба/

1 920.00 лв.

До 60 календарни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Инкриминиран биологичен материал по Y-хромозома
/1 проба, 17 ДНК маркера/

480.00 лв.

до 25 календарни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Тройна ДНК експертиза
/разноски за три вещи лица/

360.00 лв.

до 30 календарни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Доказателствен тест за човешка сперма, слюнка или кръв
/1 проба, хроматографски анализ/

120.00 лв.

5 календарни дни след получаване на всички проби

 

 

 

Защита на ДНК експертиза в съдебно заседание
/1 експерт, за населени места, които се намират на повече от 50 км от гр. София/

120.00 лв.

за защита на ДНК експертиза по делегация в СРС не се дължи такса

 

 

 

Консултация по ДНК експертизи
/за 1 час/

60.00 лв.

само за документи, които не са издадени от Проген ООД

 

 

 

ЗАПЛАЩАНЕ

По банков път до Проген ООД

банка: Уникредит Булбанк АД – гр. София

Сметка в лева: BG98UNCR70001521204977

банков код: UNCRBGSF

 

В брой на място в лаборатория Проген ООД