Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

 • Проген ООД
 • Сертификати
 • Екип

Проген ООД извършва ДНК тестове за бащинство и криминалистически ДНК експертизи ( ДНК анализ на веществени доказателства и сравнителни материали ). Дружеството е изцяло българско и разполага със собствена модерна ДНК лаборатория, базирана в гр.София. Експертите ни имат дългогодишен стаж от ДНК лабораторията на НИКК-МВР и са регистрирани като вещи лица в съдилищата на РБългария.

ДНК анализи

 • Определяне на бащинство и майчинство

 • Определяне на биологично родство по бащина и майчина линия

 • Криминалистика (идентификация на биологичен материал)

 • Определяне на индивидуален ДНК профил за целите на бъдеща идентификация (граждани с рискови професии - военни, пилоти, миньори, моряци и др.)

 •  Генотипиране на животни за определяне на родословие и идентификация на аборигенни породи (говеда, кучета, коне, овце)

 •  Определяне състава на хранителни продукти (от животински и растителен произход)

Разработване и въвеждане на методики

 • За диагностика на вирусни и бактериални инфекции чрез PCR и real-time PCR,
 • За ранна диагностика на онкологични заболявания чрез real-time PCR /генетични туморни маркери/

Практически курсове

 • Усвояване на основни молекулярно - биологични техники /PCR, real - time PCR, секвениране, генотипиране;

 • На три нива - начинаещи, напреднали и по конкретно задание.

Консултации и проекти

 • Изграждане на лаборатории (за генетични изследвания, диагностика и контрол)

 • Подготовка на научни и научно-приложни проекти.

 • Управление и участие в научни и научно-приложни проекти

Сервизна дейност

Калибриране на апарати за PCR, Real-Time PCR, автоматични ДНК секвенатори, спектрофотометри и флуориметри

Нашето призвание

Екипът на Проген ООД се стреми да предложи най-добрата услуга за генетична идентификация. Постоянно развиваме професионалните си умения и разширяваме познанията си. Високото качество на услугата и гарантираната конфиденциалност относно личните данни на клиента са задължителен елемент в нашата работа.

Вярваме, че нашият опит, креативност и модерно оборудвана лаборатория са предпоставка за успешно сътрудничество.

Контрол на качеството

Извършваните от специалистите на Проген ООД анализи са валидирани съгласно световните стандарти в съответната област.

Дейността ни е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и подлежи на външен качествен контрол - GEDNAP, Германия.

Управление на данните

Фирма Проген е регистриран оператор на лични данни съгласно българското законодателство.

Всяка проба се обозначава с уникален идентификационен номер и се обработва конфиденциално. След издаване на експертизата всички ДНК проби се унищожават.

Получените данни служат единствено за целите на експертното изследване и не могат да дадат отговор на никакви други въпроси, свързани с генетиката на индивида /напр. наличие на или риск от генетично заболяване, предразположение към ракови или психични заболявания, развитие на зависимост към алкохол и др.

 

д-р Мая Кичева – управител

 • Образование: висше, специалност "Молекулярна и функционална биология", Софийски университет „Св. Климент Охридски”; доктор по биохимия
 • Професионален опит: 19 години
 • Експертна област: изготвяне на ДНК експертизи, (регистрирана като вещо лице към съдилищата в Р България), обучение, консултации

Николай Тюфекчиев – ръководител лаборатория

 • Образование: висше, специалност "Биохимия и микробиология", Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Професионален опит: 21 години, ДНК лаборатория, Научноизследователски институт по криминалистика и криминология
 • Експертна област: изготвяне на ДНК експертизи, криминалистика, консултации

Борис Шахов - експерт

 • Образование: висше, специалност "Молекулярна биология",  Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Професионален опит: 13 години, ДНК лаборатория, Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, Потвърдителна лаборатория HIV и Молекулярна вирусология и биохимия при НЦЗПБ
 • Експертна област: изготвяне на ДНК експертизи, криминалистика, консултации. Въвеждане и валидиране на методики, обучение, консултации.

д-р Павел Рашев

 • Образование: висше, специалност "Зооинженер", ВИЗВМ-гр.Стара Загора; д-р по биология - Институт по биология и имунология на размножаването - БАН
 • Професионален опит: 18 години
 • Експертна област: имунохистохимия, ензимология, репродуктивна имунология, имунобиология на туморите, конфокална и светлинна микроскопия, FACS, ELISA.

 инж. Станислав Матеев – сервиз

 • Образование: висше, специалност ХПТ, Технически университет - София
 • Специализации : 1) Eppendorf, 2) BMG
 • Професионален опит: 4 години
 • Експертна област: Ремонт, инсталиране и калибриране на лабораторна апаратура