Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Определяне състава на продукти от животински и растителен произход

Изследването има за цел да определи качествения състав на изследваните продукти.

Изследват се както необработени, така и обработени продукти. Прилагат се RFLP и real – time PCR техники.

При постъпване на материала за изследване се съставя протокол.

Цената на услугата се определя в зависимост от обектите на изследване

Юридически аспекти

За целите на съдебното производство, ДНК експертизата трябва да бъде възложена от съда на вещо лице по съответния ред.

Експертите от екипа на Проген ООД – д-р Мая Кичева, Николай Тюфекчиев и Борис Шахов са одобрени за вещи лица съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. на Министерството на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

При извършване на ДНК експертиза за собствена информация на възложителя или заинтересованите лица, разпореждане на съда не се изисква. Преди вземане на проба лицата попълват заявление-образец, с което възлагат на Проген ООД извършването на експертизата и декларират, че ще използват резултатите единствено и само за своя собствена информация.