Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Сервизна дейност

Проген ООД извършва калибриране и поддръжка на апарати за PCR, real-time PCR, автоматични ДНК секвенатори, спектрофотометри и флуориметри за нуждите на акредитирани и неакредитирани лаборатории в Р България.

Сервизната дейност се извършва на място, съгласно утвърдените от производителя критерии и процедури. За извършената дейност се издава сервизен протокол.

Натиснете тук за цена на услугата и условия на плащанe