Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Анализ и въвеждане на методики

Проген ООД разполага със собствена модерно оборудвана лаборатория и висококвалифицирани специалисти в различни области на молекулярната биология. По заявка, ДНК лаборатория Проген извършва:

 • анализ на различни видове проби за нуждите на клиента чрез класически и Real-Time PCR анализ, SNP, RFLP, STR или секвениране;
 • разработване и валидиране на молекулярно-биологични методи, включително екстракция на ДНК и РНК, PCR, real-time PCR, фрагментен и секвенционен ДНК анализ.

Анализ

Специалистите от ДНК лаборатория Проген ще извършат за Вас:

 • екстракция на ДНК и/или РНК;
 • количествено и качествено определяне на изолираните нуклеинови киселини;
 • класически PCR и гелна електрофореза;
 • Real-Time PCR - генна експресия, SNP, качествен и/или количествен анализ;
 • RFLP анализ;
 • STR анализ;
 • секвениране.

Въвеждане на методики

При необходимост от специфични молекулярно-биологични изследвания, които трябва да направите, ДНК лаборатория Проген ще извърши:

Разработване на необходимите методики, ако не разполагате с такива за:

 • молекулярно-биологична диагностика (вирусология, микробиология, паразитология);

 • молекулярно-биологични научни изследвания;

 • молекулярно-биологична ранна диагностика на онкологични заболявания (туморни маркери);

 • молекулярно-биологични приложения в областта на асистираната репродукция.

Валидиране на разработените методики и предоставяне на цялата документация по валидиранетоим.