Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Идентификация на биологичен материал с човешки произход

В ДНК лабораторията на Проген ООД се изследват всички видове биологични материали с човешки и/или животински произход - кръв, косми, сперма, слюнка, кости, тъкани, както и предмети, носители на биологичен материал - например угарки от цигари, четки за зъби, самобръсначки, дъвки, чаши, предмети за ежедневна употреба в бита и др.

Изследванията в Проген ООД се извършват съгласно световно утвърдените правила за ДНК профилиране и обмен на ДНК профили между държавите. Използват се маркерни системи, които са задължителни за лабораториите (виж ТУК), с което се спазват изискванията на ЕС, препоръките на ENFSI и Интерпол за унифициране на ДНК анализите. Поради тази причина ДНК профилите са съвместими с Националната ДНК база данни на МВР и базите данни на други държави и всеки един резултат от анализ, извършен в Проген ООД може да бъде проверен в друга лаборатория.

В Проген ООД се извършва:

  • ДНК профилиране по 15 индивидуализиращи ДНК маркера и пол-определяща система. Получените профили са съвместими с ДНК базата данни на МВР и базите данни на други държави.

  • Профилиране по Y-хромозома със 17 ДНК маркера. Изследването е приложимо само за биологичен материал, произхождащ от лице от мъжки пол. Профилът е родово специфичен по бащина линия. Профилът е годен за сравнение и интерпретация във всяка една криминалистическа ДНК лаборатория по света.

  • Профилиране по митохондриална ДНК. Секвенира се участък от митохондриалната ДНК. Профилът е родово специфичен по майчина линия. Профилът е годен за сравнение и интерпретация във всяка една криминалистическа ДНК лаборатория по света.

Криминалистическите ДНК изследвания се извършват след предоставяне на възлагателен документ (определение на съд, постановление за назначаване на експертиза от МВР или прокуратура) от държавните органи, а от физически лица или фирми - след попълване на заявление-образец.

Моля, предварително се консултирайте с нас на тел. 0888829010, е-mail: Labprogene@mbox.contact.bg

Натиснете тук за цена на услугата и условия на плащане

Юридически аспекти

ДНК експертизата е част от способите за събиране и проверка на доказателства и трябва да бъде възложена от съда или разследващия орган на вещо лице по съответния ред.

Експертите от екипа на Проген ООД – д-р Мая Кичева, Николай Тюфекчиев и Борис Шахов са одобрени за вещи лица съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. на Министерството на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, във всички съдилища на Р.България.

При извършване на ДНК експертиза за собствена информация на възложителя или заинтересованите лица, разпореждане на съда не се изисква. Преди вземане на проба лицата попълват заявление-образец, с което възлагат на Проген ООД извършването на експертизата.